Pravidla „Valentýnské MEGA soutěže“

Pravidla „Valentýnské MEGA soutěže“

 

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost ČSAD Havířov a.s., U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 45192081, DIČ: CZ45192081, která provozuje cestovní kancelář JadranLevne.cz

 

2. Hlavní výhra

2.1. Týdenní zájezd s autobusovou dopravou pro 2 osoby do apartmánů Lenka v Chorvatsku ve městě Gradac.

2.2. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 18let.

3.2. Rodinní příslušníci managementu a zaměstnanců organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

 

4. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie účastníků soutěže, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Soutěžící se zavazuje publikovat jen fotografie, jejichž obsah neporušuje zákony České republiky. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a má souhlas zobrazených osob anebo zákonného zástupce.

4.3. Pro účast v soutěži je nutné: a) se stát fanouškem naší fanpage www.facebook.com/jadranlevne kliknutím na tlačítko "Líbí se mi" b) do komentářů pod soutěžním příspěvkem vložit svou soutěžní fotografii z Chorvatska c) Dát soutěžnímu příspěvku „To se mi líbí“ a sdílet soutěžní příspěvek.

4.4. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

4.5. Vítěz soutěže bude kontaktován do zpráv na Facebooku (prostřednictvím Facebook messanger).

4.6. Každý účastník může soutěžit pouze jednou.

4.7. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

4.8. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

4.9. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora.

 

5. Udílení ceny

5.1. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

5.2. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv.

 

6. Hlasování

6.1. Veřejnost/fanoušci fan page JadranLevne.cz budou vyzváni, aby volili z nahraných fotografií. Limit: každý účastník může volit pouze jednou a pro jednu fotografii během soutěže.

6.2. Vítězem je soutěžící, jehož fotografie bude mít v rozhodný okamžik, tj. 14.2.2018 ve 12:00 hod. nejvíc hlasů – „To se mi líbí“. V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

 

7. Všeobecné obchodní podmínky

7.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, JadranLevne.cz a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

7.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

7.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.